Foodculture Group

De Foodculture Group stimuleert de ontwikkeling van een duurzame voedselketen. De Foodculture Group verbindt mensen met zijn voedsel en streeft daarbij naar een herwaardering van de duurzame en culturele waarden van voedsel. De volgende thema’s centraal: regionale productie en consumptie, lokale en regionale eetcultuur, voedsel en kunst en de sociale aspecten van eten.

De Foodculture Group ontwikkelt haar activiteiten vanuit de kernwaarden:
verbinden, transparant handelen en duurzaam ondernemen.

Voor meer informatie over Foodculture Group klikt u hier.

Ambassadeurs van de Foodculture Group
De Foodculture Group wordt  ondersteund door een groep ambassadeurs. Hierin hebben zitting:

 • ir. Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad
 • Joep Hermans, oud-voorzitter Vereniging Innovatief Platteland
 • drs. Chris Kalden, oud-algemeen directeur Staatsbosbeheer
 • Ad Smits, directeur Hotel Management School Maastricht
 • drs. Ans Christphe, lid college van Bestuur Citaverde College
 • Johan Verbon, chef kok Sodexo
 • Bart Jansen, Rabobank Nederland
 • Karin Vaneker, onderzoeker en publicist over cultuurwetenschappelijke aspecten van voedsel
 • Roel van Raaij, verbinder tussen onderwijs en duurzaamheidsvraagstukken
 • Ruud Verstegen, wijnondernemer Overst Voerendaal en lid van La saison culinaire
 • Jose de Goede en Richard Reinders, landgoedeigenaren landgoed Heerdeberg in Cadier en Keer.