Wâldpyk

Wâldpyk is de naam van het streekmerk. Het streekmerk voor producten en diensten uit de Friese Wouden. Wâldpyk is dwars, rûch, vrijgevochten.  Het merk draagt de bijzondere waarden uit van producten uit een bijzonder landschap van elzensingels en dykswâlen.