Milieukeur

Milieukeur is een Nederlands certificatiesysteem voor duurzamere producten en diensten. Het keurmerk wordt vastgesteld bij de Stichting Milieukeur in samenspraak met verschillende organisaties. De eisen logo-milieukeurhebben betrekking op een lagere milieubelasting op het gebied van grondstoffen, energie en water, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Er is ook aandacht voor arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbescherming, biodiversiteit, natuurbeheer en voedselveiligheid.  Het keurmerk is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Meer informatie vindt u op www.smk.nl.