BOB, Beschermende oorsprongs benaming

Regeling beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en beschermde geografische aanduiding (BGA) 
De regeling voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen beoogt benamingen te beschermen van producten waarbij er een intrinsiek verband bestaat tussen de kenmerken van het landbouwproduct of levensmiddel en de geografische oorsprong ervan. Nederland heeft in 2013  een aantal beschermde oorsprongsbenamingen namelijk Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edammer, Boeren-Leidse kaas met sleutels, Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomijnekaas, Opperdoezer aardappel

De drie beschermde geografische aanduidingen zijn Edam Holland, Gouda Holland en de Westlandse druif.

Regeling gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS). Bij de regeling traditionele specialiteiten worden benamingen van landbouwproducten of levensmiddelen beschermd, die volgens een traditionele productiemethode of een traditionele samenstelling zijn geproduceerd. Ons land heeft een GTS voor boerenkaas. Er zijn GTS aanvragen ingediend voor bastardsuiker, suikerstroop, goudstroop en schenkstroop.

Bron www.hpa.nlvoedsel-en-voeding/agos

bob      bga     gts