Vis en Schaaldieren

Mosselen
Het zaaien en oogsten van mosselen is een natuurlijk proces, waar de mosselvisser geen invloed op heeft. zeeuwse-mosselen-custom-Kleine mosselzaadjes komen op de zeebodem terecht. Deze zaadjes worden met visnetten gevangen en verplaatst naar percelen in de Waddenzee en de Oosterschelde. Dit is nodig om te voorkomen dat het zaad verstikt doordat het te dicht op elkaar ligt. De vissers zaaien ze op een groter gebied uit. Na 2 jaar is de mossel klaar voor consumptie. De mosselen worden opgevist en naar de mosselveiling in Yerseke gebracht.

Poon
Poon wordt als bijvangst uit de Noordzee gevist.
poon-die-wordt-gerookt-wince-    gerookte-poon-wince-
Ze worden op stokken gespiest en gerookt.

Paling

Pasgeboren palingen zijn slechts 3 millimeter lang en hebben de vorm van een wilgenblad. Daarom heten zij wigenbladlarven. Als een kleine larve beginnen ze aan een trektocht van de Sargassozee bij Midden-Amerika naar Europa. Ze zweven mee op de Golfstroom voor een reis van ongeveer 6000 kilometer.  In Europa aangekomen zijn de wilgenblaadjes  (typische slangachtige palingvorm) 7 cm lang.
Met miljoenen tegelijk zwemmen ze de rivieren van de Europa in. Vaak tegengehouden door dammen en sluizen.  Hulpmiddelen als aalladders, allgoten, goed sluisbeheer en hulp van vissers zijn noodzakelijk om de glasaaltjes naar het zoete water te brengen.
Meer informatie:  www.dupan.nl

 

Beheerplan voor paling
De Europese Commissie heeft bepaald dat 40% van de paling populatie zich moet herstellen. Daartoe heeft ze een AAL of PALING verordening (2007) opgesteld.
Sinds 2009 hebben alle lidstaten in de EU een beheerplan opgesteld voor herstel van de palingpopulatie. Sinds 2012 evalueert de EU de stand van zaken. In 2015 start de 2e rapportage.
In Nederland mag op paling gevist worden, behalve in de maanden september, oktober en november. De Friese vissers hebben toestemming het jaar rond te vissen ( Ijsselmeer, Waddenzee) met quota.
Glasaal wordt nog steeds onttrokken uit het wild. Daarom is er een handelsbeperking voor glasaal ingesteld.

Methode van bedwelmen: visvriendelijk
Nederland past een specifieke verdovingsmethode toe, voordat de paling wordt gedood. De methode maakt gebruik van een elektrische stroom, waarvan via ‘medische technologie’ is komen vast te staan, dat de dieren onmiddellijk het bewustzijn verliezen en niet meer bijkomen tot ze dood zijn. Inmiddels zijn een aantal palingverwerkende bedrijven overgestapt op het nieuwe systeem.
De methodiek is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de bedrijven Gebroeders Klooster en Rijpelaal, een bouwer van bedwelmingsapparatuur en onderzoekers van IMARES en Livestock Research van Wageningen Universiteit.
Het onderzoek is door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd.

De methode en apparatuur wordt ook door het bedrijf Passie voor Vis uit Sevenum toegepast en gebruikt.
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de wet per 1 januari 2016 rond het bedwelmen van paling.
Stichting Duurzame Palingssector Nederland www.dupan.nl zet zich in voor een duurzame productie van paling.
De Sustainable Eel Group www.sustainableeelgroup.com (SEG) is een ‘non for profit’ organisatie, die zich wereldwijd inzet  voor duuurzaam onderzoek en beheer van paling. Passie voor Vis is lid van SEG.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderzoek
Onderzoeksinstituut Imares Wageningen UR onderzocht het bedwelmen van paling in rokerijen. Imares ontwikkelde technische criteria voor apparatuur. Lees meer..