Leermiddelen

Tomaten in de klas
Leerlingen van de bovenbouw havo en vwo maken in het practicum ‘Mendels tomatenplantjes’ ketomatentros-wince-nnis met de klassieke erfelijkheidsleer. Zij zaaien tomatenzaden en onderzoeken tien dagen later de kiemplanten op een aantal kenmerken. Hebben ze bijvoorbeeld een donker of licht kiemblad. Zo kunnen leerlingen met eigen ogen zien hoe genetische eigenschappen overerven. De tomatenzaden en het lesmateriaal zijn gratis verkrijgbaar via www.tomaatindeklas.nl. Groenteveredelaar Nunhems (www.nunhem.nl) en Wageningen UR hebben het pakket ontwikkeld.